De Boekanier & Info

Lees de boekanier onder de zomerkamp info

Zomerkamp 2022

Deze zomer trekken we met de volledige eenheid naar onze prachtig gelegen kampplaats te Brouwershaven (Nederland) aan het Grevelingenmeer. Dit kamp wordt de bekroning van een fantastisch scoutsjaar.

We overnachten er in tenten op een schitterend terrein, omgeven door wandeldijken en dichtbij ligt er een zandstrand. Er is ook een gebouw met lokalen en prima sanitair.

Het leidingsteam, de eenheidsleiding, het kombuis en de logistiek zijn klaar om er een fantastisch zomerkamp van te maken. Alle ouders zijn welkom om te komen proeven van ons zomerkamp tijdens de ouderbezoekdag. Tijdens de grote vakantie zijn er buiten dit zomerkamp geen scoutsactiviteiten.

Waar

Scouting Grevelingengroep, Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, Nederland. Correspondentieadres: idem als hierboven, met vermelding t.a.v. de 11de/22ste FOS De Boekaniers. Vermeld zeker ook de naam en tak van je kind(eren).

Waneer

Zeehonden, Welpen, Aspiranten en Juniors:
Vertrek: de bus vertrekt op zaterdag 2 juli 2022 om 10u op de Nautische Basis. Zorg dat je kinderen thuis voordien zeker naar het toilet zijn geweest.
Einde: zaterdag 9 juli 2022 om 17u in Brouwershaven. Alle Zeehonden, Welpen, Aspiranten en Juniors keren met hun ouders terug naar huis. Ouders die niet over eigen vervoer beschikken, maken afspraken om te carpoolen.

Seniors

Vertrek: vrijdag 1 juli 2022 in Breskens verzamelen om 8u30.
Einde: woensdag 13 juli 2022 op de Nautische Basis. Het aankomstuur is sterk afhankelijk van de sluizen. De Seniors verwittigen hun ouders van het aankomstuur via gsm. Meer info over voorkamp en nakamp voor de Seniors vind je op pagina 12 in deze
Boekanier!

Voorkamp:
Voor bereidwillige ouders, stamleden en leiding op vrijdag 1 juli op de Nautische basis. We laden al het kampeermateriaal in de vrachtwagens en rijden naar Brouwershaven om daar ons tentenkamp op te slaan. Meer info volgt.

Nakamp leiding, logistiek en kombuis:
Alle leiding en leden van het logistiek team en kombuis blijven tot zondag 10 juli 2022 om mee te helpen met de volledige opkuis.

Ouderbezoekdag

Alle ouders (van alle takken) zijn welkom op 9 juli 2022 vanaf 11u30 (niet vroeger) om eens te proeven van ons zomerkamp. Op onze ouderbezoekdag kunnen jullie het kampleven, samen met je kind(eren), verkennen. Het doel is om de ouders, kinderen en leiding samen te brengen en één grote scoutsfamilie te vormen.

Nodig voor het middagmaal: bestek, borden, keukenhanddoek, tafel en plooistoeltjes.De deelnameprijs aan de ouderbezoekdag met kampkeuken en koffie met gebak bedraagt €8 per persoon.

Graag vragen we om dit online formulier in te vullen en over te schrijven voor 18 juni 2022 op het rekeningnummer BE 57 2807 8024 8435 t.a.v. 11de/22ste FOS met vermelding:
“Ouderbezoekdag Z.K. 2022” + het aantal personen en het aantal vegetariërs.
Gelieve deze verrichting afzonderlijk van de kampdeelnameprijs uit te voeren.

Inschrijven:

Alle inschrijvingen en betalingen moeten we ten laatste op zaterdag 18 juni 2022 ontvangen. Financiële problemen mogen geen reden zijn om uw kind(eren) niet te laten deelnemen aan het zomerkamp! Dergelijke problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden met de eenheidsleider Daan Schellemans (Picus) (0476/06.76.58) of via boekaniers1122@gmail.com.

Deelnameprijzen:

Zeehonden, Welpen en Aspiranten:
€ 152 voor het eerste kind.
€ 140 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Juniors:
€ 175 voor het eerste kind .
€ 163 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Seniors:
€ 190 voor het eerste kind.
€ 178 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Leiding:
• zonder nakamp (Zeehonden, Welpen, Aspiranten, Juniors): € 85
• met nakamp (Seniors): € 110
Kombuis en logistiek: € 45

Noot: de vermindering van € 12 voor het tweede en volgend(e) kind(eren) van een gezin geldt op zijn geheel en is dus niet afhankelijk van de takken waartoe ze behoren. Bij deelname vragen we om volgende in orde te stellen tegen uiterlijk 18 juni 2022:

‰ Deelnamebedrag overschrijven
‰ Medische fiche invullen (online formulier)
‰ Deelnamebedrag ouderbezoekdag apart overschrijven
‰ Zakgeld: Zeehonden en Welpen bezorgen €10 aan hun takleiding op de vertrekdag
(Aspiranten, Juniors en Seniors in samenspraak met hun ouders).
‰ Kids-ID of identiteitskaart + de Europese ziekteverzekeringskaart mee op de vertrekdag.

Het kampdeelnamegeld dient betaald door overschrijving t.a.v. de 11de/22ste FOS De Boekaniers BIC= GEBABEBB IBAN= BE57 2807 8024 8435 met vermelding van :’Z.K. 2022 + de namen van de deelnemer(s)’.

OPGELET: de zeehondjes moeten de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. Eventuele uitzonderingen worden vooraf besproken met de takleidster van de Zeehonden (Matka). Ouders van leden tot 14 jaar ontvangen in 2023 een attest om in te dienen als belastingsvermindering in functie van de kampdeelnameprijs. Sommige mutualiteiten betalen een gedeelte van het kampdeelnamegeld terug. Ze bezorgen je een formulier dat na de kampdeelname wordt ingevuld!

Lijst met wat je zeker niet mag vergeten vind je in de boekanier hieronder

Lidgeld 2021-2022

over te schrijven voor 01/11/2021

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald via overschrijving:
Op het rekeningnummer BE95 0012 4561 1958 t.a.v. 11de Fos De Boekaniers met
vermelding van “ Lidgeld 2021-2022 + de naam van het lid of de leden”.


Nieuwe leden op proef zijn gedurende 4 opeenvolgende zaterdagen gratis verzekerd en na
die periode ontvangen hun ouders via de eenheidssecretaris per e-mail een oproep tot hun
lidgeldbetaling.


De eenheidsleiding is niet verantwoordelijk voor ongevallen opgelopen door leden welke niet
tijdig hun lidgeld hebben betaald.

ZEEHONDEN EN WELPEN
€ 64 voor het eerste lid van het gezin.
€ 62 voor het tweede lid van een gezin.
€ 58 voor het derde en volgende leden van het gezin.

ASPIRANTEN, JUNIORS EN SENIORS
€ 74 voor het eerste lid van een gezin.
€ 72 voor het tweede lid van een gezin.
€ 68 voor het derde en volgende leden van een gezin.


LEIDING, LOODSEN & STAM = € 42.


Je wenst geen lid te blijven:
Geef ons dan een seintje via boekaniers1122@gmail.com, dan ontvangt je niet langer een
herinnering of onnodige correspondentie.


Ter info:
Brugse leden (tot 18 jaar) hebben 1 ker per jaar recht op € 10 Jeugd-axi-bonnen als financiële
tussenkomst voor het lidgeld of het kampdeelnamegeld. Die bonnen haalt men gratis af in
het Huis van de Bruggeling op het stationsplein van Brugge.
Je schrijft het lidgeldbedrag over verminderd met het bedrag van de Jeugd-Axi-Bonnen.
Maak op voorhand een afspraak via tel. 050/448000 of via www.brugge.be en vergeet geen
mutualiteitsklevertje van je kind(eren) mee te nemen. Deze bonnen bezorgt je asap aan de
leiding of aan Katvis.

Via een formulier te bekomen bij sommige ziekenfondsen, dat Katvis invult kunnen ouders
een gedeelte van het lidgeld terugkrijgen.
€ 30 van het lidgeld wordt overgemaakt aan Fos Open Scouting o.a. voor de verzekering.